Voorwaarden & Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: april 23, 2020

Welkom bij Barry-Wehmiller Bedrijven

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Barry-Wehmiller Companies'-website.

Barry-Wehmiller Bedrijven is gevestigd op:
8020 Forsyth Blvd.
St. Louis, MO, 63105, Verenigde Staten

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Barry-Wehmiller Companies gebruiken als u niet alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Barry-Wehmiller Companies te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Barry-Wehmiller Companies.

De meeste hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten Barry-Wehmiller Companies en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Barry-Wehmiller Companies. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt pagina's bekijken en/of afdrukken vanuit: https://www.barrywehmiller.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 1. Publiceren materiaal van https://www.barrywehmiller.com
 2. Verkopen, verhuren of in sublicentie materiaal uit https://www.barrywehmiller.com
 3. Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van https://www.barrywehmiller.com

Herdistribueer inhoud van Barry-Wehmiller-bedrijven (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinks naar onze Content

 1. De volgende organisaties kunnen een link naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Distributeurs van online directory's kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
 1. Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
 2. We kunnen overwegen en goedkeuren naar eigen goeddunken andere schakel verzoeken van de volgende typen organisaties:
  1. algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen, waaronder liefdadigheid geven websites,
  4. online directory distributeurs;
  5. internet portals;
  6. boekhouding, wetgeving en adviesbureaus waarvan de primaire klanten zijn bedrijven; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstig effect zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk bij- thuismogelijkheden, mogen niet worden gekoppeld); (b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar webmaster@barry-wehmiller.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlink naar onze website:

 1. Door het gebruik van onze corporate naam; of
 2. Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) wordt gekoppeld aan; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van Barry-Wehmiller Companies of ander artwork is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en naar eigen goeddunken te vragen dat u alle koppelingen of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om onmiddellijk te verwijderen alle links naar onze website op een dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en de koppeling van het beleid te wijzigen op elk gewenst moment. Door te blijven om te linken naar onze website, stemt u in gebonden te zijn en zich houden aan deze koppelen voorwaarden.

Verwijdering van links op onze website

Als u vindt dat een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Content Aansprakelijkheid

Wij zullen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die op uw website te hebben. U gaat ermee akkoord en verdedigen ons tegen alle vorderingen die voortvloeien uit of op basis van uw website. Geen link (s) kan worden weergegeven op elke pagina op uw website of in enig verband met de inhoud of materialen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anders schendt, of bepleit de inbreuk of andere schending van elke de rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, uitsluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 3. beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 4. sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze vrijwaring worden vermeld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; En (b) alle aanspraken die voortvloeien uit de disclaimer of in verband met het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheid die voortvloeit uit contract, in schending (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichting, regelen.

In de mate dat de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zullen we niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard.