Privacybeleid Opmerken

Ingangsdatum: april 23, 2020

1. Inleiding

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Barry-Wehmiller Group, Inc. en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven (samen "het bedrijf", "wij" of "ons") persoonsgegevens verwerken van personen die op onze websites surfen of die onze huidige , voormalige of toekomstige klanten, leveranciers/verkopers of andere belanghebbenden (“Belanghebbenden”). De beschrijving van hoe wij Persoonsgegevens verwerken bij werving vindt u op onze Werken bij-site. In deze privacyverklaring verwijzen persoonsgegevens naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

We verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks van belanghebbenden en individuen, evenals via hun interacties en gebruik van onze producten en diensten. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over minderjarigen. De Persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van de interacties. In beperkte omstandigheden kunnen we ook Persoonsgegevens van derden verzamelen, bijvoorbeeld voor het genereren van leads, klant-/leveranciersonderzoek of kredietcontroles.

2. Hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt

2.1 Dagelijkse zakelijke doeleinden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Het leveren van producten en diensten; logistiek en douane; facturering, incasso, financiële en fiscale rapportage en analyse; verzekering; due dilligence van belanghebbenden; klanten- en individuele financiële controles met betrekking tot leningen aan klanten; Relatiebeheer van belanghebbenden; verkoop- en marketingactiviteiten (waaronder nieuwsbrieven en evenementen op beurzen); zakelijke naleving; naleving van contractuele of wettelijke verplichtingen; ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid; om de rechten of eigendom van het bedrijf te beschermen en verdedigen; om misstanden in verband met het onroerend goed of diensten te voorkomen en te onderzoeken; rechtszaken; om de gezondheid en veiligheid van onze teamleden, externe belanghebbenden en het publiek te beschermen; privacy, informatiebeveiliging en operationeel en informatietechnologiebeheer; of andere gerelateerde doeleinden.

Voor deze doeleinden kunnen categorieën van Persoonsgegevens doorgaans het volgende omvatten: de naam van de persoon, contactgegevens en marketingvoorkeuren; Voorkeurstaal; foto's of video's (met voorafgaande schriftelijke toestemming) in verband met sommige marketingactiviteiten; informatie over de functie en functielocatie; factuurgegevens (inclusief creditcardgegevens); financiële informatie met betrekking tot leningen aan klanten; De naam van de Stakeholder en andere informatie over de Stakeholder, hun bedrijf en de machine/apparatuur/dienst die zij gebruiken/leveren; of enig ander type informatie dat nodig is voor de bovenstaande doeleinden.

2.2 Klantenservice

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Installatie van machines/apparatuur; machine-/apparatuurbewaking, diagnostiek, foutanalyse en debugging om de machinebewerkingen te optimaliseren en de responstijden en kosten van ondersteuning te verminderen; management van productie- en serviceteam (inclusief het aanvragen van visa die nodig zijn op de locatie van de klant) en training; klantenservice en ondersteunende activiteiten; het analyseren van data voor het aanbieden van voorspellend en preventief onderhoud; om het bestellen van reserveonderdelen te vergemakkelijken; back-ups en herstel als onderdeel van de normale onderhoudspraktijk voor de service; het verstrekken van meldingen intern en/of aan de klant voor bepaalde alarmcondities of status-/storingsupdates; het op afstand controleren van de machine/apparatuur om de staat van de machine/apparatuur te verifiëren om te bepalen of er wijzigingen of aanpassingen nodig zijn; of andere gerelateerde doeleinden.

Voor deze doeleinden kunnen categorieën van Persoonsgegevens doorgaans het volgende omvatten: de naam en contactgegevens van de persoon; geluidsopnamen of foto's die de Betrokkene kunnen bevatten naast machine-/apparatuurgerelateerde gegevens; of enig ander type informatie dat nodig is voor de bovenstaande doeleinden, samen met de naam van de Stakeholder en informatie over hun machine/apparatuur/service en bedrijf.

Operator-identificatie (dwz identificatie die door de klant is aangemaakt en die de machinist gebruikt om in te loggen op de machine) is gekoppeld aan machinegerelateerde gegevens om te begrijpen hoe de machine wordt gebruikt en hoe het gedrag van de machinist de machine kan beïnvloeden, om om de machine beter te gebruiken en beter te laten werken.

2.3. Diensten (inclusief digitale diensten en websites)

Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt: Toegangscontrole (om toegang tot de dienst te verlenen en te beheren); het volgen van het gebruik om te controleren hoe de service wordt gebruikt en om deze te ontwikkelen; technisch en veiligheidsbeheer en afhandeling van problemen; het verstrekken van een contactformulier en het communiceren naar gebruikers; om het bestellen van machines, diensten, apparatuur of reserveonderdelen mogelijk te maken; of andere gerelateerde doeleinden.

Voor deze doeleinden kunnen categorieën van Persoonsgegevens doorgaans het volgende omvatten: de naam van de persoon, contactgegevens en marketingvoorkeuren; Voorkeurstaal; inloggegevens; informatie over hoe de Betrokkene de dienst gebruikt (bijvoorbeeld wanneer en welk deel van de dienst); Het IP-adres, de browser, het netwerk, het apparaat, de bezochte webpagina's van de persoon voorafgaand aan de toegang tot de dienst; of enig ander type informatie dat nodig is voor de bovenstaande doeleinden, samen met gegevens van belanghebbenden en machine/apparatuur/services.

2.4 Productontwikkeling

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de analyse en verbetering van machines, apparatuur en diensten, of voor andere gerelateerde doeleinden. Voor deze doeleinden wordt voornamelijk informatie over machines, apparatuur en diensten gebruikt. Persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld in 2.1 - 2.3, kunnen echter ook worden gebruikt indien nodig voor de doeleinden.

2.5 Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die een website, wanneer deze door een gebruiker wordt bezocht, de browser van de gebruiker vraagt ​​om op te slaan op het apparaat van de gebruiker om informatie over de gebruiker te onthouden), evenals andere volgtechnologieën. Meer informatie over het gebruik hiervan vindt u in het betreffende Cookiebeleid.

2.6 Advies en IIoT-services

Verder kunnen we diensten verlenen, bijvoorbeeld met betrekking tot consulting of IIoT (Industrial Internet of Things), waarbij we Persoonsgegevens verwerken als de "gegevensverwerker" namens onze klant. In deze situaties is de klant de "gegevensbeheerder" en draagt ​​hij de verantwoordelijkheden onder de toepasselijke wetgeving, inclusief het verstrekken van een privacyverklaring aan personen waarin wordt beschreven hoe hun Persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Delen en overdragen

Persoonlijke gegevens kunnen worden geopend en verwerkt, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden, door onze relevante teamleden. Indien nodig kunnen Persoonsgegevens ook worden gedeeld met bijvoorbeeld externe adviseurs, waaronder, maar niet beperkt tot, juridische en belastingadviseurs, auditors, crediteuren, banken, kredietverzekeringspartners of relevante autoriteiten. Verder kunnen we externe serviceproviders gebruiken (inclusief bijvoorbeeld software- en cloudproviders, verkoopagenten of incassobureaus) om namens ons persoonlijke gegevens te verwerken.

Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen, overgedragen naar en verwerkt in elk land waar we teamleden of faciliteiten hebben of waar we dienstverleners inschakelen, inclusief in de Verenigde Staten van Amerika. We implementeren passende veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen zoals vereist bij overdracht, inclusief overdrachten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Wettelijke basis en retentie

De verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk gebaseerd op de uitvoering van een contract of legitieme belangen van het bedrijf.

Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met het toepasselijke beleid voor het bewaren van gegevens van het Bedrijf, of zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, indien dit langer is.

5. Veiligheid

We implementeren en handhaven industriestandaard technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang. Wij leveren redelijke inspanningen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico van de verwerking, rekening houdend met de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens. 

6. Meer informatie

Individuen kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt. Individuen kunnen ook verzoeken om kopieën of rectificatie of verwijdering van hun Persoonsgegevens of om zich af te melden voor marketingberichten, indien van toepassing. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen Betrokkenen ook het recht hebben om een ​​klacht in te dienen bij een toepasselijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot het gebruik van hun Persoonsgegevens.

Contactgegevens voor meer informatie en aanvragen:

Per e-mail: gegevensbescherming@barry-wehmiller.com
Per post: Functionaris voor gegevensbescherming van de groep
Juridisch team
Barry-Wehmiller-groep
8020 Forsyth Blvd
St. Louis, MO 63105
de Verenigde Staten van Amerika

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen zullen op de betreffende websites worden geplaatst.Californisch addendum bij de privacyverklaring

Bijgewerkt februari 20, 2023

1. Inleiding

Dit Californische addendum bij de privacyverklaring beschrijft de praktijken van het bedrijf met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van de persoonlijke informatie van Stakeholders die inwoners van Californië zijn (“Californische Stakeholders”), beschrijft de rechten van Californische Stakeholders onder de California Consumer Privacy Act (“ CCPA"), en legt uit hoe belanghebbenden in Californië contact kunnen opnemen met het bedrijf om hun rechten uit te oefenen, indien van toepassing (het "addendum"). Dit Addendum vormt een aanvulling op de bovenstaande Privacyverklaring van het Bedrijf.

Personen met een handicap kunnen mogelijk een schermlezer of ander hulpmiddel gebruiken om de inhoud van deze privacyverklaring te bekijken. Als u aanvullende hulp bij arbeidsongeschiktheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon in het bedrijf of bel het Barry-Wehmiller-bedrijf waarmee u een relatie hebt (contactgegevens staan ​​vermeld op https://www.barrywehmiller.com/business). U kunt ook contact met ons opnemen via de sectie "Contact opnemen" van onze website, een verzoek om hulp bij een handicap melden en een terugbelverzoek indienen.

2. Verzamelde persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld van belanghebbenden in Californië:

 • Identifiers: de naam van een persoon, contactgegevens, IP-adres, overheidsidentificatiegegevens.
 • Klantendossiers: een handtekening, facturatie- en financiële informatie, creditcardgegevens, arbeidsverleden.
 • Commerciële informatie: gegevens van belanghebbenden, inclusief hun bedrijf en de machine/apparatuur/dienst die wordt gebruikt.
 • Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit: browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, interacties met websites, applicaties of advertenties.
 • Geolocatiegegevens: IP adres.
 • Professionele of werkgerelateerde informatie: huidige of vroegere baangeschiedenis.

We gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie om kenmerken af ​​te leiden zoals gedefinieerd onder de CCPA, of voor enig ander doel dan nodig is om u onze diensten te verlenen zoals gespecificeerd in de CCPA.

3. Verkoop en delen van persoonlijke informatie

We verkopen geen persoonlijke informatie, ook niet binnen de voorgaande 12 maanden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen voor cross-context, gerichte gedragsadvertenties, ook binnen de voorgaande 12 maanden.

4. Bewaartermijnen

Persoonlijke informatie zal worden bewaard in overeenstemming met het toepasselijke beleid voor het bewaren van gegevens van het bedrijf, of zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van welke periode langer is. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:

 • De tijdsduur dat we een doorlopende relatie met u hebben en diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u klant bij ons bent of onze diensten blijft gebruiken) en de tijdsduur gedurende welke we mogelijk een legitieme behoefte hebben om naar uw persoonlijke gegevens te verwijzen om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen.
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we gegevens gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); of
 • Of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

5. Uw rechten en keuzes

De CCPA geeft consumenten (ingezetenen van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 • Recht om te weten - In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het bedrijf te verzoeken bepaalde informatie aan u bekend te maken over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden.
 • Recht om te verwijderen - U hebt mogelijk het recht om het bedrijf te verzoeken uw persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld en bewaard, te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
 • Recht om te corrigeren – U hebt mogelijk het recht om het bedrijf te verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben te corrigeren. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonlijke informatie en het doel van onze verwerking.
 • Recht om u af te melden voor gerichte advertenties - U kunt zich afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie verkregen uit uw activiteiten op niet-gelieerde websites voor gerichte advertenties. Als u zich wilt afmelden voor gerichte advertenties, moet u de gerichte cookies in ons centrum voor het beheren van toestemmingsvoorkeuren "uit" schakelen, hier te vinden: , of schakel algemene instellingen voor privacybeheer in uw browser in. Houd er rekening mee dat dit recht om u af te melden niet van toepassing is wanneer we onze partners op gepaste wijze hebben beperkt tot onze "serviceproviders" of "verwerkers", zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd onder de CCPA.  
 • Recht op niet-Discriminatie – We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten.
 • Californische "Shine the Light"-wet – Naast de hierboven beschreven rechten, staat de Californische "Shine the Light"-wet (Civil Code Section §1798.83) inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van bepaalde soorten persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar.

6. Uw rechten uitoefenen

Om het recht uit te oefenen om u af te melden voor gerichte advertenties (of "verkoop" van persoonlijke informatie zoals die term is gedefinieerd in de staatswet), gaat u naar de Verkoop of deel mijn persoonlijke informatie niet pagina voor meer informatie over dit recht en om dit recht uit te oefenen.

Om een ​​van de overige hierboven beschreven rechten uit te oefenen, dient u een verzoek bij ons in via een van de volgende methoden:

Per e-mail: gegevensbescherming@barry-wehmiller.com
Per post: Functionaris voor gegevensbescherming van de groep
Juridisch team
Barry-Wehmiller-groep
8020 Forsyth Blvd
St. Louis, MO 63105
de Verenigde Staten van Amerika

7. Wijzigingen in dit Addendum

We kunnen dit Addendum van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen zullen op de betreffende websites worden geplaatst. 

8. Vragen over deze kennisgeving

Als u vragen heeft over dit Addendum, de manieren waarop het Bedrijf uw hierin en in de Privacyverklaring beschreven informatie verzamelt en gebruikt, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten onder de wet van Californië wilt uitoefenen, neem dan contact op met aarzel niet om contact op te nemen via e-mail op gegevensbescherming@barry-wehmiller.com  of per post zoals hierboven vermeld.